ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

  1.        Zwrotu towaru można dokonać przez 14 dni roboczych po otrzymaniu towaru.
  2.        Razem z odsyłanym towarem należy wysłać wypełniony niniejszy formularz oraz otrzymany rachunek.
  3.        Paczkę zwrotną należy starannie zapakować.
  4.        Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
  5.        Koszty przesyłek w przypadku zwrotu towaru wynikającego z błędnej realizacji zamówienia przez Violex pokrywa Sprzedawca.
  6.        Formularz zwrotu można pobrać pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

REKLAMACJE

  1.        W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do siedziby firmy F.H.U.P. VIOLEX Violetta Szwałek, Strzelce Wielkie 16, 63-820 Piaski, z dopiskiem „Reklamacja towaru” oraz dołączyć formularz reklamacyjny określający wady towaru i żądania reklamującego, który można pobrać pod linkiem: DRUK REKLAMACJI

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysłanego przez Klienta za pobraniem.

  1.        Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru i pisma, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi Klienta.
  2.        Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki (stanu towaru, jego ilości) po uprzednim uregulowaniu należności (cena plus koszty przygotowania i wysyłki zamówienia). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki w czasie transportu lub w przypadku niezgodności ilości dostarczonych paczek z ilością paczek wskazaną w liście przewozowym, Klient ma obowiązek fakt ten zgłosić kurierowi i spowodować spisanie protokołu szkodowego. Protokół szkodowy winien być podpisany przez Klienta i Kuriera. Egzemplarze protokołu szkodowego otrzymują Kurier i Klient. Przedstawienie przez Klienta Sprzedającemu kopii protokołu szkodowego jest warunkiem rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towarów powstałych podczas transportu i/lub z tytułu zagubienia paczki / paczek.
  3.        Koszty nieuwzględnionej reklamacji ponosi Klient.

 

 

X